Naam Positie
Radio Compagnie (studioadres)
Radio Compagnie (Postadres)
Evert Luiken Voorzitter
Pian van Akker Secretaris
Henk Koolman Reclame
Sievert Holman Penningmeester
Programmastaf