7.00

RC Musicbox

Non Stop muziek.

 Mediagroep Midden Groningen


–PERSBERICHT–


Onderwerp: Eén omroep voor Midden Groningen


Sappemeer, 27 augustus 2019


Op 1 januari 2018 zijn de gemeenten Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer opgegaan in de nieuwe gemeente Midden Groningen. Alle drie gemeenten kenden voor de herindeling één omroeporganisatie. In het jaar daarvoor zijn er tussen de omroepen gesprekken gevoerd omtrent de nieuwe werkelijkheid en zijn er keuzes gemaakt. De in de gemeente Menterwolde actieve omroep Menterwolde heeft haar activiteiten per 1 januari 2018 gestaakt. De overblijvende partijen hebben elkaar gevonden en een nieuwe media-instelling in het leven geroepen; de Mediagroep Midden Groningen is een gezamenlijk initiatief van de Lokale omroep Slochteren en de Lokale Omroep Hoogezand-Sappemeer. Sinds 1 januari 2018 is de Mediagroep Midden Groningen de publieke media-instelling (streekomroep) van de gemeente Midden Groningen.
Eén omroeporganisatie
Bij de start van de Mediagroep Midden Groningen zijn partijen er vanuit gegaan dat er uiteindelijk één professionele omroeporganisatie zal worden gerealiseerd. Eén omroeporganisatie die verantwoordelijk is voor alle soorten kanalen, content, de technische kwaliteit van de producties en uitzendingen, de distributie en het bereik. Per 1 oktober 2019 is dit een feit.
Stoppen Radio Compagnie
Per 1 oktober 2019 stoppen de uitzendingen van de stichting Lokale Omroep Hoogezand-Sappemeer (Radio Compagnie). De stichting zal haar pand aan de Noorderstraat afstoten. Met de overgebleven medewerkers van Radio Compagnie wordt bekeken op welke wijze zij hun aandeel kunnen blijven leveren aan de Mediagroep Midden Groningen.
De Mediagroep Midden Groningen blijft zich in zetten als toekomstbestendige media-instelling voor de gemeente Midden-Groningen op het gebied van TV, internet, radio en sociale media.
==================================================================================
Namens het bestuur van de LOHS (st. Lokale Omroep Hoogezand/Sappemeer) en de Mediagroep Midden Groningen