Geschiedenis

Hoewel Radio Compagnie een jonge en levendige omroep is, heeft het wel een voorgeschiedenis van inmiddels 25 jaar.
Het is een lange weg geweest die moest worden afgelegd alvorens de eerste uitzending van de lokale omroep Radio Compagnie op 1 april 1990 kon plaats vinden. Een lokale omroep, ontstaan uit de Bejaarden Omroep Hoogezand-Sappemeer.
In de jaren 1970/1971 namen Joop Martin en Theo Guns het initiatief te komen tot een huisomroep voor Sint Jozef. Als huisomroep wilden zij met andere vrijwilligers op zondag enkele muzikale uurtjes voor de bewoners gaan verzorgen. Dit gebeurde live vanuit de zaal. In 1975 werd ook Voor Anker betrokken bij de muzikale activiteiten van deze pioniers in Hoogezand-Sappemeer en werd de naam Bejaarden Omroep Hoogezand-Sappemeer geïntroduceerd (BOHS).

 

Een stichting

Begin jaren tachtig werd de BOHS een stichting, dit om vanuit een studio in Sint Jozef en via een muzieklijn van de PTT naar Voor Anker uitzendingen te kunnen verzorgen.
De BOHS telde toen 8 tot 10 medewerkers die tevens het bestuur van de stichting vormden. De studio was ingericht in een kamer van de niet meer in gebruik zijnde kraam-afdeling. De kosten werden gedekt uit bijdragen van Sint Jozef en Voor Anker, opbrengsten van consumpties en een enkele donatie.
In 1982 maakte de BOHS publiek bekend dat zij een lokale omroep wilden in Hoogezand-Sappemeer. Dit om ook ouderen die niet in Sint Jozef of Voor Anker woonden te kunnen bereiken met de wekelijkse uitzendingen op zondag. Namens de BOHS namen twee personen zitting in een initiatiefgroep die de komst van een lokale omroep moesten gaan bewerkstelligen. Dit initiatief van de BOHS leidde in 1985 tot de Stichting Lokale Omroep Hoogezand-Sappemeer in oprichting.